Hallgatók

Marx & Ideológia

Kiss Viktor legújabb könyvének kiindulópontja, hogy az ezredforduló után újra kell fogalmaznunk viszonyunkat Marx életművéhez. A szerző meggyőződése szerint az ideológia kérdéskörét középpontba állító

„posztmodern” Marx-rekonstrukció ténylegesen lehetőséget kínál arra, hogy a gondolkodó elméleteinek eddig rejtett sokszínűsége és eredetisége megmutatkozzon – napjainkban is inspiráló és megkerülhetetlen filozófussá változtatva Marxot.

Nem csak azért, mert talán a marxi ideológia-elmélet rekonstrukcióit amortizálta legkevésbé Marx lezüllesztése és a korábbi Marx-képek széttöredezése és krízise. Azért is, mert Marx ideológia-elmélete eszmetörténetileg az ideológiákat kutató társadalomtudósok szerint máig a „három nagy klasszikus”: a szenzualisták elgondolásai, Alexis de Tracy gondolkodás-tudománya és Bacon idol-elmélete mellé kívánkozik, csak – ha lehet – az utókor politikai-társadalmi-szellemi életére sokkalta nagyobb hatást gyakorolva. Ez a problémakör – annak ellenére, hogy szinte valamennyi marxi szöveg foglalkozik vele – a korábbiakban mindig akkor került a figyelem középpontjába, amikor nem volt tovább halogatható a filozófus életművének teljes újragondolása.

A könyv mind a szakmai, mind a szélesebb közvélemény érdeklődésére számot tarthat – három szempontból is. Először: minden eddigi hazai feldolgozásnál teljesebb képet nyújt a marxizmus elmúlt évtizedeinek szellemi vitáiról, bemutatva a neomarxizmus, a posztmarxizmus és a posztmodern marxizmus programját és eredményeit. Másodszor új Marx-portrét fest: „Egy olyan Marx képe bontakozik ki előttünk, aki a 19. század rohamosan változó viszonyai között önkorrekciókon, válságokon, kihívásokon keresztül keresi saját útját.” (Balogh István) És harmadszor: a könyv másfél tucatnyi, napjainkban is gondolatébresztő marxi ideológia-elméletet mutat be, amelyek segítségével közelebb juthatunk a kapitalizmus lényegi folyamatainak megértéséhez.

[fbcomments]