Hallgatók

2017-ben is: Globalizáció és politika kurzus a Corvinuson

 
Kiss Viktor
Globalizáció és politika
 
A KURZUSRÓL
Van-e napjaink kapitalizmusának új szelleme? Mennyiben politika, ha Coca Colát iszunk, vagy ha kosárlabdázunk a Józsefvárosban? Vesztett-e az alterglobalizációs mozgalom és győzött-e a radikális jobboldal? Mi jön a neoliberalizmus után és mi volt az? Már ma is a sci-fi-ben élünk-e? Megbukott-e a multikulturalizmus és van-e még ténylegesen rend és tradíció a Földön? Összecsapnak-e a civilizációk? Egyáltalán: hogyan kell elképzelni a globalizációt?
e20203ap_Economy Down Arrow Photo
Az előadássorozat kiindulópontja Manfred B. Steger globalizmus tézise. Eszerint napjainkban problémássá vált a globalizáció folyamatairól és következményeiről szóló tudományos és hétköznapi diskurzus egyaránt, hiszen a nagyhatalmak, a nemzetköri politikai, pénzügyi és gazdasági szervezetek, a multinacionális média és vállalatkomplexumok egyik elsődleges célja volt az elmúlt három évtizedben, hogy „globális képzeletünk” alapját a globalizmus ideológiája jelentse. A kurzus első felében ezért bemutatjuk, hogyan lehetséges a globalizációs a stegeri értelemben „más módon” elképzelni és ezek mentén hogyan lokalizálható és tárható fel a politikum szférája.
Megismerkedhetünk napjaink olyan nagy hatású szerzőinek elméleteivel, mint Bauman,  Giddens, Beck, Wallerstein, Allbrow, Zizek, Negri, vagy Casstells.
A félév második felében a globalizáció és a politika közötti kapcsolat ellentétes irányú mozgásait vizsgáljuk: arra a kérdésre keresve a választ, hogy hogyan válik napjaink politikai küzdelmeinek egyik központi színterévé a globalizáció feletti diszkurzív és politikai kontroll megszerzése. Ennek során a globalizáció politikájának hegemonikus és kulturális jellegét hangsúlyozzuk azt állítva, hogy ezek a küzdelmek messze tágabb és sokoldalúbb mezőben zajlanak, mint a hagyományos nagyhatalmi-gazdasági-katonai politikai harcok.
images1
A kurzus célja a globalizáció és a politika kölcsönhatásainak bemutatása, a globalizáció politikai következményeinek számbavétele, a globális politika és a globalizáció politikájának problematikájának bevezető jellegű exponálása.
KÖVETELMÉNYEK
A jegy megszerzésének feltétele az óralátogatás. Vizsga és házi dolgozat nincs. Akinek a tárgy más órájával ütközik, az házi dolgozatot írhat.