Hallgatók

Van-e haladás a történelemben – kerekasztal-beszélgetés a PTI-ben (videó)

A haladás a modern történelem- és társadalomfelfogás kulcsfontosságú eleme. Nem csupán az emberi lét körülményeinek fokozatos javulását jelenti, hanem annak lehetőségét, hogy tudatos cselekvéssel ezt előmozdítsuk és a társadalmi folyamatokat az általunk kívánatosnak tartott, természetesen haladó irányba befolyásoljuk. A haladás eszméje mozgósító erejű volt a modern kor szinte minden nagy változása során, a felvilágosodástól a 19. századi polgári átalakulásokon át a szocialista rendszerek kísérletéig. Ezzel együtt nem kevesen vitatják létét és értelmét. Nem csak a nyugati világon kívüli nézőpontból, hanem a nyugaton belül is, rámutatva a történelem ciklikusságára, a modernitáshoz kapcsolódó katasztrófákra, a fejlődés ellentmondásaira. Ebben az értelemben a haladásba vetett hit és az azzal kapcsolatos kétely politikai, sőt identitáspolitikai (bal–jobb) jelentőségű. Kerekasztal-beszélgetésünk arra kínál lehetőséget, hogy az érdeklődők a haladás fogalom jelentéseit és jelentőségét kritikusan vehessék szemügyre a résztvevők segítségével.
Az előadás videoja:
 
 
 
Résztvevők:
BALÁZS ZOLTÁN (BCE TT Politikatudományi Intézet)
GYÁNI GÁBOR (MTA BTK Történettudományi Intézet)
KISS VIKTOR (PTI Társadalomelméleti Műhely)

Moderátor: FÖLDES GYÖRGY
https://www.facebook.com/events/1886787014930649/?active_tab=about