Hallgatók

Egy nyár, két nyári egyetem

Két egymást követő napon tartok előadást a forradalom lehetőségeiről a 21. században. Július 10-én én nyitom meg a Társadalomelméleti Műhely Nyári Egyetemét Budapesten.
A Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelye (TEM) idén első ízben rendezi meg nyári egyetemét, amely a társadalomelmélet, társadalomkritika jövőbeni állandó találkozási pontja kíván lenni. A rendezvény célja, hogy társadalomelméleti témákkal foglalkozó egyetemi hallgatók, doktoranduszok, kutatók, politikusok, illetve a társadalomelméleti témák iránt érdeklődők számára egy átfogó társadalomelméleti palettát villantson fel az adott témakörrel foglalkozó hazai szakemberek, gondolkodók közvetítésével. Az esemény mindenki számára nyitott, akik közösen akarnak gondolkodni a kortárs társadalomelméleti témákról és a baloldalt feszítő dilemmákról, kihívásokról (az alapjövedelemtől egészen az aktuális gender-vitákig).
Idei hívószavaink: posztdemokrácia, populizmus, politikai gazdaságtan. Előadásomban az alterglobalizációs mozgalmak tapasztalataival vetek számot és egy globális baloldal lehetőségét vizsgálom az új évezredben. Az előadásban amellett érvelek, hogy a hazai baloldal válságának egyik oka lehet, hogy a politikáról való gondolkodás hibás. Ernesto Laclau elméletéből rekonstruálok egy újfajta lehetséges gondolkodásmódot, amit én politikai logikának nevezek. Bemutatom, hogy milyen politikai logikákat szoktak feltételezni a hazai közbeszédben és ezek helyett ajánlok – egyelőre kutatási projektként – egy alternatív megközelítést a kívül-belül dinamika formájában.
Július 11-én délelőtt Badacsonyörsön adok elő. A Filozófiai Kollégium és a Fenomenológiai Társaság rendezvényén a forradalom 21. századi lehetőségeiről tartok előadást és Lukács György Lenin értelmezéséből indulok ki. Előadásomban érintem korábban megjelent Lukács tanulmányom fő kérdéseit is. A vita során külön kitérek a történelmi aktualitás kérdésfelvetésének, Lukács elképzelését is korrigáló újszerűségére a feladott Lenin című szöveg elemzése során.