Hallgatók,  Kiemelt,  Kutatásaim

Posztmodern politikaelmélet kurzus a Corvinuson

Az idén induló politikaelmélet szakirányon egy új kurzussal jelentkezem az MA-s hallgatók számára.
A kurzus a politika világában bekövetkezett változásokkal kíván szembenézni. Kiindulópontja, hogy az események elemzése és az alternatívák keresése azért csúszik gyakorta félre, mert az analízis során túlzottan ragaszkodnak a politika modernista szemléletéhez.
A kormányzás, pártok, érdekek, állam, civil társadalom, rendszerváltás, Európa, szociális problémák, szakpolitikák és hasonló fogalmak körében mozgó leírások éppen azt nem tudják megérteni, hogy a politika egészen máshol kezdődik és egészen más módon működik, mint azt a bejáratott main stream elméletek megragadják.
A kurzus keretében a kritikai társadalomelmélet legfontosabb elméleteit mutatom be sajátos fókuszon keresztül. Célom, hogy kimutassam, hogy az adott elmélet milyen innovációt hozott a politikaképet illetőleg.
A kurzus arra a teoretikus kérdésre keresi a választ, hogy e „nagy átalakulás” kapcsán inkább a politika posztmodernizációjáról beszélhetünk-e csak, vagy a posztmodern korszak egészen új politikái állnak előttünk.
Feltételezett előzetes tudás: mivel a hazai felsőoktatásban ezeket az elméleteket és szerzőket alapvetően nem oktatják, ezért a kurzus bevezető jellegű, előzetes szakmai tudást nem igényel.