Kiemelt

Ideológia, kritika, posztmarxizmus: a baloldal új korszaka felé

Új könyvem előzetese már a Napvilág Kiadó oldalán olvasható.
“Ez a könyv sajátos szempontból mutatja be a poszt-marxizmus eltelt fél évszázadát.  Az irányzattal foglalkozó munkák közül elsőként állítja a rekonstrukció középpontjába azt a tényt, hogy az ideológia kérdésköre vált a poszt-marxizmus egyik meghatározó témájává.
A szerző bemutatja, miért éppen az ideológiakritika nézőpontjaitól remélték a radikális-forradalmi politika újraalapozásának esélyét azok, akik egyszerre kívántak túllépni az osztályharc és a történelmi materializmus elméleti és politikai horizontján és kapcsolódni Marx örökségéhez. Elemzéseiben nyomon követi, hogy a „hamis tudat” és a „társadalmi tudat” marxi gyökerű elméleti hagyományának dekonstrukciója hogyan tette lehetővé az új évezred politikai logikáinak beazonosítását, a korábbi tőkés korszakoktól minden tekintetben különböző „posztmodern kapitalizmus” megértését a poszt-marxista szerzők számára.
A kötet azonban nem csak szaktudományos monográfia, de provokatív számvetés is a kritikai társadalomelmélet aktuális helyzetével, amely többek között olyan korszakos jelentőségű gondolkodók életművébe enged betekintést, mint Ernesto Laclau, Slavoj Žižek, Guy Debord, Jean Baudrillard, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Stuart Hall, Fredric Jameson, Cornelius Castoriadis, Claude Lefort, vagy éppen Antonio Negri.
Kiss Viktor munkája hiánypótló és a szélesebb olvasóközönség számára is nélkülözhetetlen, hiszen sem a „poszt-marxizmus”, sem az „ideológia” témájában nem születtek korábban még átfogó írások.”