Egyéb

1968 és a magyar filozófia

Az MTA Morál- és politikafilozófiai Kutatócsoportjának konferenciája 1968 jelentőségéről a magyar filozófiában. A hazai szellemi élet legjelentősebb képviselői adnak elő az ötven évvel ezelőtti történésekről és vitákról.

Az esemény a Facebookon:
2018. június 1-2.
MTA HTK Budapest, 1097 Tóth Kálmán utca 4.
Június 1. péntek
helyszín: K épület földszint 11. terem

9.40-10.00 Megnyitó:
Hörcher Ferenc (igazgató, MTA BTK FI)
és Szücs László Gergely (MTA BTK FI) a konferencia szervezője

10.00-10.50 Plenáris előadás: Heller Ágnes (prof. emer.): A jó és rossz illúziók különbségéről
10.50-11.40 Plenáris előadás: Weiss János (PTE BTK FMI): Elővételező
forradalom vagy látszatforradalom?
Kávészünet
12.00-12.30 Perecz László (BME): Ellenfelekből szövetségesek? Lukács és Bibó az
újbaloldalról
12.30-13.00 Szücs László Gergely (MTA BTK FI): A sztálinizmus tovább él. Lukács György
az emberhez méltó élet és a létező szocializmus antagonizmusáról
13.00-13.30 Kiss Viktor (Corvinus PTI, PTI TEM): Lukács György ideológia-fogalma az Ontológiában
Ebédszünet
14.30-15.00 Takács Ádám (ELTE BTK): Az Althusser eset. Marx, Lukács és az ideológia 1968-ban Magyarországon
15.00-15.30 Losoncz Márk (Belgrádi Egyetem – Filozófiai és Társadalomelméleti Intézet):
A praxisfilozófiától a Karl Marx Vörös Egyetemig. 1968 Jugoszláviában
2
15.30-16.00 Kovács Gábor (MTA BTK FI): A radikális szükségletek problémája az Überhaupt-könyvben
16.00-16- 30 Grósz Eszter (MTA, PTE): Az idézőjel talánya Márkus György Marxizmus és Antropológia című tanulmányában
Kávészünet
17.00-17.30 Vajda Mihály (prof. emer.): Néhányan végre megértettünk valamit (távollétében az előadását felolvassuk)
17.30-18.00 Kardos András (LA): Az életforma forradalom fogalma a Családforma és kommunizmus c. tanulmányban
18.00-18.30 Sümegi István (NYME): Evidenciafogyatkozás. Vajda Mihály pre- és poszthatvannyolcas írásairól – számottevő tanulságok nélkül
Június 2. szombat
helyszín: Filozófiai Intézet, 7. emelet „Trapéz” terem
10.00-10.50 Plenáris előadás:
Szabó Tibor (prof. emer.): A francia 1968 egy magyar egyetemista szemével
10.50-11.20 Apor Péter (MTA BTK TTI): Nemzedéki mozgósítás: 1968 jelentése Magyarországon
Kávészünet
11.40-12.10 Nagy Péter Tibor (WJLF): 1968 szellemi aktorainak láthatósága Budapestről -Tudományszociológiai elemzés
12.10-12.40 Csizmadia Ervin (MTA PTI): A magyar demokratikus ellenzék kialakulásának első stációi: 1968 és 1973
12.40-13.10 Krausz Tamás (ELTE BTK): Lukács szocializmus-felfogása 1968 tükrében
(távollétében az előadását felolvassuk)
13.10-13.40 Bartha Eszter (ELTE BTK): 1968 és az ún. munkásellenzék: Egy politikai vita társadalomtörténeti háttere
Ebédszünet
3
14.40-15.10 Mester Béla (MTA BTK FI): Az emberi cselekvés és a nyelv labirintusai. Bretter György esszéi és a róluk szóló diskurzus
15.10-15.40 Golden Dániel (MTA BTK FI): A tudomány autonómiája. Lakatos Imre londoni levele
15.40-16.10 Szalai Zoltán (MCC): Szilasi Vilmos hatása a Münsteri iskola tagjaira és azok 68-al kapcsolatos felfogására
16.10-16- 40 Tallár Ferenc (prof. emer.): A szabadság igézetében. 68-tól a neoliberális fordulatig
Kávészünet
17.00-18.15 Záró program: André Libik: „Fünf Finger sind eine Faust“ (dokumentumfilm)
Egy magyar filmes a német újbaloldalról
18.15. Konferencia zárás.