Egyéb

Amit Marxról tudni érdemes – megjelent a könyv

“Marx személyisége és életműve az elmúlt évtizedekben számtalan interpretáció, irányzat és iskola számára kínált kiindulópontot és jelentett inspirációt. Ebben a könyvben a szerzők arra tettek kísérletet, hogy számba vegyék: ezek közül melyek azok, amelyek a 21. század kezdetén jelen vannak, amelyek tehát ténylegesen hatnak a kritikai társadalomtudományokban és meghatározók a baloldali politikában.” – fogalmaznak a könyv szerkesztői előszavukban.

A kötet 21 tanulmánya 420 oldalon mutatja be, hogy Marx miképpen kínál találkozási pontokat a 21. században.

A három részre tagolt kötet egyes írásaiból megismerhetők azok a marxi gyökerű alapfogalmak, paradigmák és elméletek, amelyek megkerülhetetlenné váltak az idők során: a politikai gazdaságtan, formációelmélet, elidegenedés- és hegemónia,  a történelmi materializmus, osztályelmélet, rendszerelmélet, értékkritika és világrendszer-elemzés. Az elemzésekből feltárul, hogy miért oly vonzó sokak számára napjainkban azoknak az irányzatoknak a szellemi klímája, mint amilyen a maoizmus, a szituacionalizmus, a kritikai elmélet, a magyarországi Budapesti Iskola, az analitikus marxizmus, a Szocializmus, vagy Barbárság köre avagy a posztmarxizmus.  Végezetül megérthető, hogy a közgazdaságtan, a szociológia, a politikaelmélet, a pszichológia, a pedagógia, a feminizmus vagy az ökológia területein hogyan vannak jelen azok „kritikai” vagy „marxista” változatai.

A szerzők-szerkesztők szándéka szerint a szaktudományok művelőin túl a világ dolgai iránt érdeklődők, az egyetemisták és a terepen dolgozó aktivisták számára is hasznos, hiánypótló kötet abban is segít, hogy eligazodjunk Marx életművével kapcsolatban a túlegyszerűsítő, egydimenziós magyarázatok, az egymásnak is gyakorta ellentmondó és politikailag sokszor elfogult állítások tengerében.

A hátlapon található ismertető foglalja össze azt a sajátos nézőpontot, amely egyedivé teszi ezt a vaskos kötetet a Marx születésének 200. évfordulója alkalmából megjelent más munkákhoz képest:

“Minek köszönhető Marx töretlen népszerűsége – teszik fel sokan a kérdést születésének 200. évfordulóján. A kötet szerzői-szerkesztői szerint ebben döntő szerepe van annak, hogy örökségéből az értelmezések, irányzatok és iskolák mérhetetlenül széles skálája alakult ki az idők során. Azt láthatjuk, hogy napjainkban a legtöbben először ezek kapcsán találkoznak a német gondolkodó nevével, és ennek hatása sugárzik vissza azután magára Marxra is. Az a gazdag szellemi-politikai muníció tehát, amelyet követői és örökösei felhalmoztak, végérvényesen beékelődik Marx időszaka és a mai olvasó kora közé.”

A kötet szerkesztői és szerzői arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan hat ma Marx – hogy miért és kik számára fontos és érvényes ma életműve és személye.

A könyv egyes fejezetei ezért először bemutatják, hogy az adott irányzat, iskola, vagy értelmezés mely eredeti marxi, vagy hagyományos marxista tételekhez és passzusokhoz képest határozta meg önmagát, mik voltak a tényleges teoretikus és gyakorlati kiindulópontjaik. Ezután számba veszik, hogy mik voltak céljaik, ambícióik és legfontosabb eredményeik. Majd felteszik a kérdést, hogy ma milyen módon folytathatók és milyen viták zajlanak velük kapcsolatban – végső soron hogyan hidalják át a régi és az új közötti szakadékot, amely szükségszerűen jött létre a Marx óta eltelt 200 évben.

Oldalalom részletesen beszámolok majd a Marx-könyvvel kapcsolatos eseményekről és fejleményekről.

Megvásárolható:
http://napvilagkiado.eu/webaruhaz/shop.product_details/1-ujdonsagaink/flypage.tpl/953-marx-interpretaciok-iranyzatok-iskolak/

Tartalomjegyzék:

Előszó: Marx öröksége, Marx örökösei
(Antal Attila, Földes György, Kiss Viktor)

 

Alapfogalmak, elméletek, paradigmák

Huszár Ákos
Osztályelmélet és elismeréselmélet – osztályharc az elismerésért?

Scheiring Gábor
Kritikai politikai gazdaságtan

Szigeti Péter
A termelési módok társadalmi formameghatározottsága. A formációelmélet jelentőségéről és hasznáról

Losoncz Márk
Marx, a rendszerteoretikus, a komplexitás gondolkodója

Marosán Bence
Elidegenedés és emancipáció a természetben. Ökológiai motívumok Marx és Engels munkásságában: úton egy marxista megalapozottságú ökológiai elmélet felé

Böcskei Balázs
A hegemóniaelmélet Gramscitól a neoliberális gyakorlatokig

Szigeti Attila
Értékkritika

 

Marxista változatok, kritikai pozíciók

Artner Annamária
A marxista közgazdaságtan alapjai és relevanciája napjainkban

Éber Márk Áron
A világrendszer-elmélet

Erős Ferenc
Lehetetlen küldetések: A pszichotudományok és a marxizmus

Kerékgyártó Ágnes
Öröklés nőágon: a marxista feminizmus

Dósa Mariann
A kritikai szociológiától a kritikai pedagógiáig – marxi gyökerekből

Antal Attila
Ökológiai marxizmus: az „ökológiai Marx” és annak felfedezése

 

Marxizmus – posztmarxizmus

Kapelner Zsolt
A kritika radikalitása: a frankfurti iskola és a kritikai elmélet

Mesterházi Miklós
Az egész város beszéli: Marx és a Budapesti Iskola

Merényi M. Miklós
Szocializmus vagy Barbárság: a demokratikus képzelőerő forradalma

Soós Kinga
Hosszú menetelés a marxizmus egy forradalmi ideológiája felé. Maoizmus keleten és nyugaton

Balázs Gábor
„In girum imus nocte et consumimur igni”. Guy Debord tegnap, ma, holnap

Szalai Miklós
Analitikus marxizmus: a marxizmus feladása vagy megújítása?

Földes György
A történelmi materializmus nyomában

Kiss Viktor
A posztmarxizmus intellektuális stratégiái