Kiemelt

A politika visszatérése? Chantal Mouffe és a baloldali populizmus

A baloldal/jobboldal felosztás végéről szóló mese már jó ideje velünk él.” – mondja Chantal Mouffe The Radical Centre: a Politics without Adversary1 című tanulmányában. A kilencvenes évektől a politika új formája jött létre a nyugati társadalmakban, amely a demokráciát nem a versengő alternatívák, hanem a konszenzus terepének tekinti, amely tagadja mindenfajta hatalmi viszony relevanciáját és a politikát antagonisztikus szembenállás nélküli dialógusként képzeli el – folytatja. Mouffe számára így a fő kérdés napjainkban, hogy hogyan üzenhet hadat a baloldal ennek a poszt-politikai világképnek, mely “deklarálja, hogy … mi valamennyien középosztálybeliek vagyunk, a régi antagonizmusok eltűntek és vele együtt a politika antagonisztikus modelljén is túlhaladt az idő. Nincs baloldal és jobboldal, csak jó és rossz politika”2. Mouffe legújabb írásaiban ezzel kapcsolatban még ennél is konkrétabban teszi fel a kérdést: mennyiben alkalmas a radikális baloldali pozíció megújítására a populizmus, aminek lejáratásának érdekében mindent elkövetnek a poszt-politika hívei? A baloldali populizmus feladata, hogy cáfolja a poszt-politika híveinek elsőszámú axiómáját, ami szerint sikeres politikát csak a centrumból kiindulva lehet folytatni a nyugati társadalmak képviseleti demokráciáinak színházában. Különösen időszerű kihívás ez napjainkban, amikor olyan jobboldali politikusok, mint Trump, Batalero, vagy Orbán maguk is a közép elfoglalására és újraformálására helyezik a hangsúlyt – a magyar miniszterelnök nem is titkolja tervét a “centrális erőtér” létrehozatalára.

Ebben a tanulmányban azt vizsgáljuk meg, hogy Chantal Mouffe koncepciója a “baloldali populizmusról” mennyiben ígérheti ténylegesen a “politika visszatérését” a radikális baloldal számára. A Kerékgyártó Ágnessel közösen írt szöveg a Kellék című folyóirat Populizmus számában jelenik meg hamarosan.

A tanulmány a Kellék című folyóirat következő számában jelenik meg.

1 Mouffe, Chantal: The Radical Centre: A Politics without Adversary. Soundings Vol. 9, No 2. 1998. 12.o.

2 Mouffe, Chatal: im.39. o.