Egyéb

A forradalmi politika esélyei a globális kapitalizmus korában

Kiss Viktor legújabb könyvében – amely a Politikatörténeti In-tézet Társadalomelméleti Műhelyében végzett kutatásokon alapul – jelentős posztmarxista gondolkodók ideológiakritikai elméleteit tekinti át, illetve feltárja, hogy e szerzők miként vélekednek egy új baloldali forradalmi politika kibontakoztatásának lehetőségei-ről  – fogalmaz Barcsi Tamás a Híd című folyóirat 2018 novemberi számában megjelent írásában, amely a 60-68. oldalon olvasható az alábbi pdf fájlban.(teljes szöveggel olvasható a fenti borítóra kattintva, vagy. az academia.edu-n alul)