A baloldaliság “kísértetei” (2004)

 A korszak újjáéledő baloldala deklarálja, hogy a világ állása továbbra sincsen rendben. De nem tud túllépni azon az évszázados problémán, hogy mihez is kezdjen magával és a glóbusz ügyeivel, jelesül: merre is induljon a moralitás és a történelem keresztútján? Sajnos a ki, kinek a nevében, mit, hogyan, mikor stb. jellegű kérdésre adott válaszok általában nem képesek megragadni teljes magabiztossággal a politikai praxis egészét, s ennek eredménye, hogy a keletkező szakadékot – általában öntudatlanul – személyes tradíciók, indulatok és érzelmek nevében hidalják át. Ennek egyik példája, hogy még maga a morál és a történelem szavai sem nélkülöznek mindenfajta rájuk telepedett kontextust, asszociációt. Ezért, ha elavultnak minősítjük még magát a problémafelvetést is, nem az objektív valóság kényszerének, hanem csak saját gondolkodásunk csapdáinak engedünk. Már azért is, mert a baloldal nagy témái úgyis kikövetelik a maguk válaszát.

Kiss Viktor: A baloldaliság “kísértetei"

Új Mandátum Könyvkiadó, 2004

 190 oldal

 Kötés: karton

 ISBN: 9639494690

Tartalomjegyzék

Az alap-problematika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Új kelet-európai baloldal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

A baloldaliság bölcsõi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

A modern ember és a modern politika születése . . . . . . . . . . . . . . 19

Permanens reformizmus: A polgári politika teleologikus felfogása . . . 25

Permanens forradalom: a történelem teleologikus felfogása . . . . . . . 33

Szociáldemokrácia és marxizmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Az elsõ revizionizmus lényege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Totalitás és történelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Az elsõ revizionizmus néhány oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

„Létezõ” kapitalizmus, „létezõ” szocializmus . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Az ortodox marxizmus kettõs legitimációs kihívása . . . . . . . . . . . . 60

A szociáldemokrácia legitimációs kihívásának kérdéséhez:

a második revizionizmus szerkezete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Az „új revizionizmus” felé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

A politika technokratikus felfogása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Az új globalizáció: egy álalternatíva születése . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Globalizáció, vagy neoimperializmus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Nemzetállamok és nagyvállalatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Abszolút és relatív komporatív elõnyök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

A kutatás-fejlesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Piacok és hitelek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

A termelés és technológia közvetlen elosztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Az individuum válsága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Az új individualizmus és az ifjúság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Az új individualizmus tautologikus szerkezete . . . . . . . . . . . . . . . 103

Az individualizmus mint elidegenedés-jelenség . . . . . . . . . . . . . 110

Az új politikai mozgalmak a posztfordista társadalomban . . . . . . 114

„Új közép” és „új középosztály” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

A társadalomtudományok kapitulációja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Tudomány és politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Összefoglalás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

A kísértetek anatómiája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

A teleológia történelmi felfogása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

A kispolgári baloldal „humanizmusa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

A posztbolsevizmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

A „don quijotizmus” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

A marxizmus elõszobája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Az ideológia megváltozott társadalmi funkciója . . . . . . . . . . . . . . 163

A baloldaliság „kísértetei” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Jegyzetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175