Eddigi kurzusaim

Zöld színnel a hallgatószámnál az aktuálisan is futó kurzusok láthatók

Intézmény tanszék

BA/MA/PhD

a kurzus kezdete

kurzus hallgatók száma össz

Budapesti Corvinus Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem

Politikaelmélet

Politikatudományi

MA 2017

BA 2005, 2014

Posztmodern politikaelmélet

A politikatudomány alapjai

2

80

Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi MA 2014 Globalizáció és politika 35
Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi PhD 2016 Politikaelméleti és módszertani paradigmák 10
Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Kollégium MA 2013 A posztmarxizmus intellektuális stratégiái 15
ELTE BTK Politikaelméleti MA 2001 Bevezetés a politikai publicisztikába 100
ELTE BTK Politikaelméleti MA 2001 Politikai szociológia 80
ELTE BTK Politikaelméleti MA 2004 Marxizmus és politika 20
ELTE BTK Politikaelméleti MA 2004 Tökéletes társadalom – de kinek? Marxista és liberális politikai filozófia 30
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007 Szakdolgozati szeminárium 300
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007 Globalizáció és kultúra >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007 Kultúrfilozófia, kultúraelmélet >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2006 Modern és posztmodern 20
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007 Szociológia I >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007 Ifjúságszociológia >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2006 Bevezetés a kritikai gondolkodásba, Művelődéselmélet >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2005 Szövegelemzés: kommunikáció interpretáció 50
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2005 Politológia >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2006 Tömegkultúra 80
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007 Művelődésszociológia >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007 Társadalomfilozófia >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2010 A társadalom fejlődéstörténete >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007 A globalizáció és a változó világ 200
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2006 Fogyasztói társadalom 20
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007 TDK Szeminárium 100
ZSKF Andragógia és Szociológia MA 2009 Az andragógia filozófiai kérdései 150
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2006 Ifjúsági szubkultúrák 150
ZSKF Kommunikáció és Médiatudomány BA 2005 Közvetlen emberi kommunikáció >1000
ZSKF Kommunikáció és Médiatudomány BA 2005 Társadalmi kommunikáció >1000
ZSKF Politológia és Nemzetközi Tanulmányok MA 2009 Politikaelméleti és módszertani paradigmák 20