Marx… interpretációk, irányzatok, iskolák

Minek köszönhető Marx töretlen népszerűsége – teszik fel sokan a kérdést születésének 200. évfordulóján. A kötet szerzői-szerkesztői szerint ebben döntő szerepe van annak, hogy örökségéből az értelmezések, irányzatok és iskolák mérhetetlenül széles skálája alakult ki az idők során. Azt láthatjuk, hogy napjainkban a legtöbben először ezek kapcsán találkoznak a német gondolkodó nevével, és ennek hatása sugárzik vissza azután magára Marxra is. Az a gazdag szellemi-politikai muníció tehát, amelyet követői és örökösei felhalmoztak, végérvényesen beékelődik Marx időszaka és a mai olvasó kora közé.

A tanulmánykötet annak bemutatását tekinti elsődleges feladatának, hogy milyen formában kínál Marx „találkozási pontokat”. A három részre tagolt kötet egyes írásaiból megismerhetők azok a marxi gyökerű alapfogalmak, paradigmák és elméletek, amelyek megkerülhetetlenné váltak az idők során: a politikai gazdaságtan, formációelmélet, elidegenedés- és hegemónia, a történelmi materializmus, osztályelmélet, rendszerelmélet, értékkritika és világrendszer-elemzés. Az elemzésekből feltárul, hogy miért oly vonzó sokak számára napjainkban azoknak az irányzatoknak a szellemi klímája, mint amilyen a maoizmus, a szituacionalizmus, a kritikai elmélet, a magyarországi Budapesti Iskola, az analitikus marxizmus, a Szocializmus, vagy Barbárság köre avagy a posztmarxizmus. Végezetül megérthető, hogy a közgazdaságtan, a szociológia, a politikaelmélet, a pszichológia, a pedagógia, a feminizmus vagy az ökológia területein hogyan vannak jelen azok „kritikai” vagy „marxista” változatai.

A szerzők-szerkesztők szándéka szerint a szaktudományok művelőin túl a világ dolgai iránt érdeklődők, az egyetemisták és a terepen dolgozó aktivisták számára is hasznos, hiánypótló kötet abban is segít, hogy eligazodjunk Marx életművével kapcsolatban a túlegyszerűsítő, egydimenziós magyarázatok, az egymásnak is gyakorta ellentmondó és politikailag sokszor elfogult állítások tengerében.

*

TARTALOM

*

Előszó: Marx öröksége, Marx örökösei
(Antal Attila, Földes György, Kiss Viktor)

*

ALAPFOGALMAK, ELMÉLETEK, PARADIGMÁK

Huszár Ákos
– Osztályelmélet és elismeréselmélet – osztályharc az elismerésért?

Scheiring Gábor
– Kritikai politikai gazdaságtan

Szigeti Péter
– A termelési módok társadalmi formameghatározottsága. A formációelmélet jelentőségéről és hasznáról

Losoncz Márk
– Marx, a rendszerteoretikus, a komplexitás gondolkodója

Marosán Bence
– Elidegenedés és emancipáció a természetben. Ökológiai motívumok Marx és Engels munkásságában: úton egy marxista megalapozottságú ökológiai elmélet felé

Böcskei Balázs
– A hegemóniaelmélet Gramscitól a neoliberális gyakorlatokig

Szigeti Attila
– Értékkritika

*

MARXISTA VÁLTOZATOK, KRITIKAI POZÍCIÓK

Artner Annamária
– A marxista közgazdaságtan alapjai és relevanciája napjainkban

Éber Márk Áron
– A világrendszer-elmélet

Erős Ferenc
– Lehetetlen küldetések: A pszichotudományok és a marxizmus

Kerékgyártó Ágnes
– Öröklés nőágon: a marxista feminizmus

Dósa Mariann
– A kritikai szociológiától a kritikai pedagógiáig – marxi gyökerekből

Antal Attila
– Ökológiai marxizmus: az „ökológiai Marx” és annak felfedezése

*

MARXIZMUS – POSZTMARXIZMUS

Kapelner Zsolt
– A kritika radikalitása: a frankfurti iskola és a kritikai elmélet

Mesterházi Miklós
– Az egész város beszéli: Marx és a Budapesti Iskola

Merényi M. Miklós
– Szocializmus vagy Barbárság: a demokratikus képzelőerő forradalma

Soós Kinga
– Hosszú menetelés a marxizmus egy forradalmi ideológiája felé. Maoizmus keleten és nyugaton

Balázs Gábor
– „In girum imus nocte et consumimur igni”. Guy Debord tegnap, ma, holnap

Szalai Miklós
– Analitikus marxizmus: a marxizmus feladása vagy megújítása?

Földes György
– A történelmi materializmus nyomában

Kiss Viktor
– A posztmarxizmus intellektuális stratégiái

*

WWW.NAPVILAGKIADO.EU