Eddigi kurzusaim

 

Intézmény tanszék BA/MA/PhD kurzus hallgatók száma össz
Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi BA A politikatudomány alapjai 60
Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi MA Globalizáció és politika 35
Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi PhD Politikaelméleti és módszertani paradigmák 10
Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Kollégium MA A posztmarxizmus intellektuális stratégiái 15
ELTE BTK Politikaelméleti MA Bevezetés a politikai publicisztikába 100
ELTE BTK Politikaelméleti MA Politikai szociológia 80
ELTE BTK Politikaelméleti MA Marxizmus és politika 20
ELTE BTK Politikaelméleti MA Tökéletes társadalom – de kinek? Marxista és liberális politikai filozófia 30
ZSKF Andragógia és Szociológia BA Szakdolgozati szeminárium 300
ZSKF Andragógia és Szociológia BA Globalizáció és kultúra >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA Kultúrfilozófia, kultúraelmélet >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA Modern és posztmodern 20
ZSKF Andragógia és Szociológia BA Szociológia I >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA Ifjúságszociológia >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA Bevezetés a kritikai gondolkodásba, Művelődéselmélet >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA Szövegelemzés: kommunikáció interpretáció 50
ZSKF Andragógia és Szociológia BA Politológia >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA Tömegkultúra 80
ZSKF Andragógia és Szociológia BA Művelődésszociológia >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA Társadalomfilozófia >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA A társadalom fejlődéstörténete >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA A globalizáció és a változó világ 200
ZSKF Andragógia és Szociológia BA Fogyasztói társadalom 20
ZSKF Andragógia és Szociológia BA TDK Szeminárium 100
ZSKF Andragógia és Szociológia MA Az andragógia filozófiai kérdései 150
ZSKF Andragógia és Szociológia BA Ifjúsági szubkultúrák 150
ZSKF Kommunikáció és Médiatudomány BA Közvetlen emberi kommunikáció >1000
ZSKF Kommunikáció és Médiatudomány BA Társadalmi kommunikáció >1000
ZSKF Politológia és Nemzetközi Tanulmányok MA Politikaelméleti és módszertani paradigmák 20