Profil

Kiss Viktor (Budapest, 1976) politológus, ideológiakutató.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen politikaelmélet (2002), a Szegedi Egyetemen kommunikáció (2003) szakos bölcsész diplomát szerzett, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen védte meg doktori (PhD) disszertációját (2012).

2001 és 2005 között az ELTE politikaelmélet szakának oktatója volt egészen az intézet megszüntetéséig. 2005 és 2013 között a Zsigmond Király Főiskola adjunktusa.

2014 óta a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója.

Elsősorban a Politikatudomány alapjai (BA), a Globalizáció és politika (MA) és a – Magyarországon előzmény nélküli –  Posztmodern politikaelmélet (MA) tárgyakat oktatja. Tartott kurzusokat több szakkollégiumban és szabadegyetemen is.  2016 óta a BCE Politikatudományi Doktori Iskolájának tagja és témavezetője.

2016-tól a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének kutatója.

A Műhely meggyőződése, hogy a baloldali politika elméleti megalapozása terén az elmúlt évtizedekben hatalmas hiátus termelődött és ennek felszámolásában kiemelt szerepet tölthet be a tágan értelmezett kritikai társadalomelmélet. A PTI TEM alapvető irányultságát, ezáltal a keretében zajló vitákat és kutatásokat, a politika sajátos szemlélete határozza meg. Kutatási programjaink arra az előfeltevésre épülnek, hogy a baloldali szakpolitikák, akciótervek és közgazdasági programok kidolgozása mindaddig nem lehetséges, ameddig nem rendelkezünk általános érvényű állításokkal a társadalom és a régió alaphelyzetét és alapdinamikáját, a politikai folyamatok természetét illetően. A TEM keretében Kiss Viktor kulcsszerepet vállalt A tőke 150 konferencia, illetve a Nyári EgyeTEM megszervezésében. Jelenleg a Marx 200 évforduló kapcsán tartandó konferencia szervezője és megjelenő tanulmánykötet szerkesztője.

2018-tól Fordulat című folyóirat tanácsadó testületének tagja, a TEM Working Papers című periodika szerkesztője.

Dolgozott újságíróként és politikai tanácsadóként. Tanult szociológiát (2002-2003) és kulturális menedzser képzést is végzett (abszolutórium 2001).

Elsősorban az ideológiáról szóló posztmodern-poszt-marxista elméletekkel, a marxizmus eszmetörténetével és fogyatékos-elmélettel foglalkozik.

Több tucatnyi tanulmány és három önálló kötet szerzője. A baloldaliság „kísértetei” (2004), a Leértékelt társadalom: esszék, tanulmányok, publicisztikák (2009) és a Marx & Ideológia (2011) című könyvek szerzője, a Fogyatékospolitika a 21. században (2013) című kötet társszerzője. Ideológia, kritika, poszt-marxizmus című monográfiája, illetve a Marx örökösei című, általa szerkesztett tanulmánykötet hamarosan megjelenik.