Tudományos tevékenység

MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Kiss Viktor adatai (2019.02.20)
Közlemény típusok Száma Hivatkozások1
Teljes tudományos közlemények2 Összes Részletezve Független Összes
I. Tudományos folyóiratcikk 20
nemzetközi szakfolyóiratban 1 0 0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven 0 0 0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven 19 13 13
II. Könyvek 7
a) Könyv, szerzőként 5
idegen nyelvű 0 0 0
magyar nyelvű 5 15 15
b) Könyv, szerkesztőként 2
idegen nyelvű 0 3
magyar nyelvű 2
III. Könyvrészlet 12
idegen nyelvű 0 0 0
magyar nyelvű 12 5 5
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben 2
idegen nyelvű 0 0 0
magyar nyelvű 2 0 0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV.) 41 33 33
További tudományos művek4 12 1 1
Idézetek száma5 34 34
Hirsch index5 4
Oktatási művek
Felsőoktatási tankönyv 0
idegen nyelvű 0 0 0
magyar nyelvű 0 0 0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven 0 0 0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven 0 0 0
További oktatási művek 2 0 0
Oltalmi formák 0 0 0
Alkotás 0 0 0
Ismeretterjesztő művek
Könyvek 0 0 0
További ismeretterjesztő művek 0 0 0
Közérdekű és nem besorolt művek 0 0 0
Absztrakt 1 0 0
Egyéb szerzőség 0 0 0
Idézők szerkesztett művekre 0 0
Idézők disszertációban, egyéb típusban 3 3
Összes közlemény és összes idézőik 56 37 37
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
— : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban:
– Folyóiratcikk : szakcikk/tanulmány, összefoglaló cikk, rövid közlemény, sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény, forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, esszé
– Könyv: szakkönyv, monográfia, kézikönyv, tanulmánykötet, forráskiadás, kritikai kiadás, műhelytanulmány, atlasz
– Könyvrészlet: szaktanulmány, fejezet, esszé, forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, műtárgyleírás, térkép, műhelytanulmány része
– Konferenciaközlemény: folyóiratban, könyvben, egyéb konferenciakötetben megjelent legalább 3 oldal terjedelemben
– Oltalmi formák: szabadalmak, mintaoltalmak (részletek)
3Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
4Ide értve a teljes közlemények listájában nem szereplő publikációkat, a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent műveket és minden olyan tudományos művet, amely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva (részletek)
A sor értéke a „Tudományos közlemények összesen (I.-IV.)", a „További tudományos művek" és az „Absztrakt" sorok idézettség értékeit összegzi.
2019. febr. 20. 10:40

019. jan. 27. 13:08