Egyéb

Mi az a Társadalomelméleti Műhely? (video)

A Klubrádió Szabad a Pálya című műsorában Antal Attilával mutattuk be a PTI Társadalomelméleti Műhelyét. Az adásban – saját magunk bemutatása után – először a társadalomelmélet mibenlétéről volt szó. A hagyományos felfogás ismertetésén túl szót ejtettünk arról a két új irányról, ami a kilencvenes évektől meghatározóvá vált ezen a tudományterületen. Eszerint a társadalomelméleti feladata ma már nem csak a társadalmak mibenlétére és működésére való rákérdezés, de a korszak alapvető jellegének és arculatának bemutatása, illetve az egyes társadalmakon is túlnyúló, azokat is meghatározó civilizációs,  gender, globális, vagy éppen ökológiai folyamatok leírása.
Ezután a baloldali szellemi vákuumról volt szó és az igazodó-integrálódó liberális hegemónia bénító hatását elemeztük.  Véleményünk szerint nem lehet baloldali megújulás, ha nincs bátorság és képesség más dolgokról beszélni és más nyelvezetet, fogalomrendszert használni. A társadalomelméletnek ebben a megújulásban fontos szerepe lehet, esélyt teremthet arra, hogy a baloldal visszaszerezze a kezdeményezést a populista jobboldaltól. Kimondtuk, hogy nem lehet baloldali megújulás a globális struktúrák, a világrendszer kritikája, a korszakos tabuk ledöntése nélkül.

A műsor első részében végül szót ejtettünk arról, hogy hogyan kellene a TEM koncepcióját megfogalmazni és megtalálni szerepét egy közép-, vagy hosszútávú baloldali újraalapozásban. Egy nyitott Műhelyt képzelünk el, amelyben a társadalomelmélettel foglalkozó fiatal értelmiségiek közössége létrejön, de eközben mindvégig szem előtt tartja, hogy a cél a baloldal alapjainak lerakása.
Ennek során fontos szempont, hogy az elmélet újra közügy legyen, hogy a közélet iránt érdeklődők újra úgy érezzék, hogy az elméleti munkákat megéri elolvasni nehéz nyelvezetük ellenére is. Ennek alapja az ígéret, hogy a publicisztikák és vélemények helyett eszközöket kaphatunk ezekből, hogy magunk alakítsuk ki álláspontunkat a világról.
A folytatásban szó volt a TEM első nyári egyeteméről. illetve a jövő tavaszra tervezett, Marx örökösei című kötetről.

Amellett érvelünk, hogy a Marx 200-as évforduló hatalmas lehetőség arra, hogy a német gondolkodóról való közgondolkodás megváltozása. A liberális és konzervatív offenzíva a rendszerváltás után Marxot be akarta szorítani a marxizmus-leninizmus és a sztálinizmus előzményének szerepébe. A cél, hogy az évforduló után mindenki úgy érezze, hogy ő nem is Marxot ismerte eddig.
A műsor zárásában szó volt arról, hogy a PTI TEM-nek fontos találkozási ponttá kell válni a politika és az elmélet újra összekapcsolása terén. Ehhez a politikának is meg kell változnia és a New Labour, vagy a Sziriza sikerének útját is meg kellene próbálni.