Kutatásaim

Konferencia a Tőkéről a TEM-ben (video)

Print Friendly, PDF & Email

A Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének tudományos konferenciája Marx „A tőke” című műve megjelenésének százötvenedik évfordulója alkalmából. Célja, hogy sokszínű és érdekes képet adjon Marx egyik legnagyobb hatású munkájának mai értelmezési és továbbgondolási lehetőségeiről, hatásáról napjainkban és az elmúlt évtizedekben.

RÉSZTVEVŐK
Artner Annamária, Böcskei Balázs, Csáki György, Csányi Gergely, Éber Márk Áron, Gerőcs Tamás, Kalous Antal, Amelie Lanier, Marosán Bence Péter, Mészáros György, Pinkasz András, Pitti Zoltán, Pogátsa Zoltán, Sebők Miklós, Szigeti Péter, Tóth Tamás, Wiener György

___________________________________________________

PROGRAM
2017. OKTÓBER 18., SZERDA
****************************************
9.30 Regisztráció
9.45 Megnyitó Egry Gábor, Anatal Attila, Kiss Viktor
10.00 Nyitó előadás: TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS

Felkért előadók
10.30 ARTNER ANNAMÁRIA: Marx „A tőke” c. művének jelentősége a globális kapitalizmus mozgásformáinak megértésében
11.00 CSÁKI GYÖRGY: Világgazdaság és kapitalizmus – Marx világgazdaság-felfogása „A tőke” alapján
11.30 Vita

12.00 Kávészünet
I. PANEL
(Panelvezető: Antal Attila, PTI)
12.15 BÖCSKEI BALÁZS: Marx és a társadalomelmélet mint „tudomány” és a politika elveszett konkrétsága
12.35 MAROSÁN BENCE PÉTER: Mélyökológiai motívumok a kései Marxnál
12.55 Vita
13.15 Ebédszünet
II. PANEL
(Panelvezető: Antal Attila, PTI)
14.15 GERŐCS TAMÁS és PINKASZ ANDRÁS: Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan?
14.35 AMELIE LANIER: A kapitalizmus Marxnál és ami nem változott. Amit Marxtól lehet megtanulni munkáról és gazdagságról a tőkés rendszerben
14.55 SEBŐK MIKLÓS: A pénztőke, az „organikus közgazdászok” és a magyar pénzügyi kapitalizmus fejlődése
15.15 Vita
15.45 Kávészünet
16 órától
A HELYZET MŰHELY KEREKASZTALA
*************************************************
Hogyan segítheti A tőke (1867) a félperifériás kelet-közép-európai poszt-államszocialista újkapitalizmus gazdasági és társadalmi viszonyainak megértését?
Résztvevők:
CSÁNYI GERGELY doktorandusz (PTE BTK, KSH)
ÉBER MÁRK ÁRON PhD (ELTE TáTK)
GERŐCS TAMÁS doktorandusz (BCE, MTA KRTK VGI)
PINKASZ ANDRÁS doktorandusz (BME GTK)
A felkészülésben részt vett: GAGYI ÁGNES PhD (Göteborgi Egyetem)
2017. OKTÓBER 19., CSÜTÖRTÖK
**********************************************
III. PANEL
(Panelvezető: Patakfalvi-Czirják Ágnes, MTA-TK)
9.30 KALOUS ANTAL: A „Werth” marxi fogalmának interpretációi az orosz fordítások tükrében
9.50 WIENER GYÖRGY: Az osztályelmélet A tőkében és azon túl: hányféle osztályelmélete van Marxnak? Mit kezdenek a mai osztálykoncepciók A tőkével?
10.10 MÉSZÁROS GYÖRGY és TÓTH TAMÁS: Kritikai pedagógia: Marx A tőke neveléstudományi újraértelmezései
10.30 Vita
11.00 Kávészünet
IV. PANEL
(Panelvezető: Kiss Viktor, PTI)
11.15 PITTI ZOLTÁN: Egészen eredeti tőkefelhalmozás Magyarországon
11.35 POGÁTSA ZOLTÁN: A marxiánus közgazdaságtan állása
11.55 SZIGETI PÉTER: Kapitalizmus-fogalmak és a tőkés termelési mód elmélete
12.15 Vita

12.45 Zárszó KISS VIKTOR (a fenti videó végén)