Eddigi kurzusaim

Intézmény tanszék/szakirány BA/MA/PhD kurzus hallgatók száma összesen kb.
         
         
    a kurzus kezdete    
ELTE ÁJK politológia MA 2022- Ideológia: harc a valóságért? 17
ELTE ÁJK Politológia MA 2022- Bevezetés a posztmodern politikai társadalomelméletbe  20
ELTE ÁJK Politológia MA 2021- A rendszerkritkus baloldal elméletei 1968 után 20
Budapesti Corvinus Egyetem Politikaelmélet MA 2017- Posztmodern politikaelmélet 14
Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi BA 2005, 2014- A politikatudomány alapjai 120
Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi MA 2014- Globalizáció és politika 100
Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi PhD 2016 Politikaelméleti és módszertani paradigmák 10
Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Kollégium MA 2013 A posztmarxizmus intellektuális stratégiái 15
ELTE TáTK Politikaelméleti (Thoma Lászlóval) MA 2005 Politikai kultúra és szocializáció 8
ELTE TáTK Politikaelméleti (Reich Orsolyával) MA 2005 Ügyek, amelyek megosztották Magyarországot 18
ELTE TáTK Politikaelméleti (Földi Nórával) MA 2005 Kultúra és politika – a XX. sz. nagy tragédiáitól a XXI. sz. sorskérdéseiig 8
ELTE TáTK Politikaelméleti (Reich Orsolyával) MA 2005 Tömeg, társadalom, állam 19
ELTE BTK Politikaelméleti MA 2001-2003 Bevezetés a politikai publicisztikába 100
ELTE BTK Politikaelméleti (Thoma Lászlóval) MA 2001-2004 Politikai szociológia 80
ELTE BTK Politikaelméleti MA 2004 Marxizmus és politika 20
ELTE BTK Politikaelméleti (Reich Orsolyával) MA 2004 Tökéletes társadalom – de kinek? Marxista és liberális politikai filozófia 30
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007-2013 Szakdolgozati szeminárium 300
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007-2013 Globalizáció és kultúra  >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007-2013 Kultúrfilozófia, kultúraelmélet >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2006 Modern és posztmodern  20
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007-2013 Szociológia I  >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007-2013 Ifjúságszociológia >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2006-2013 Bevezetés a kritikai gondolkodásba, Művelődéselmélet >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2005 Szövegelemzés: kommunikáció interpretáció  50
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2005-2006 Politológia >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2006 Tömegkultúra 80
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007 Művelődésszociológia  >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007 Társadalomfilozófia  >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2010-2013 A társadalom fejlődéstörténete  >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007-2010 A globalizáció és a változó világ  200
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2006 Fogyasztói társadalom  20
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007 TDK Szeminárium 100
ZSKF Andragógia és Szociológia MA 2009-2011 Az andragógia filozófiai kérdései 150
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2006 Ifjúsági szubkultúrák  150
ZSKF Kommunikáció és Médiatudomány BA 2005-2007 Közvetlen emberi kommunikáció  >1000
ZSKF Kommunikáció és Médiatudomány BA 2005-2007 Társadalmi kommunikáció  >1000
ZSKF Politológia és Nemzetközi Tanulmányok MA 2009 Politikaelméleti és módszertani paradigmák  20