Eddigi kurzusaim

Kedves Hallgatók!

A következő olvasmányok felkerültek a Moodle rendszerbe!

Mostantól ott keressék. Kérem, hozzák magukkal a válogatott idézeteket is, amelyeket szerdán teszek fel.

Köszönöm

Zöld színnel a hallgatószámnál az aktuálisan is futó kurzusok láthatók

Intézmény tanszék/szakirány

BA/MA/PhD

a kurzus kezdete

kurzus hallgatók száma összesen kb.

Budapesti Corvinus Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem

Politikaelmélet

Politikatudományi

MA 2017-

BA 2005, 2014-

Posztmodern politikaelmélet

A politikatudomány alapjai

10

120

Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi MA 2014- Globalizáció és politika 100
Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi PhD 2016 Politikaelméleti és módszertani paradigmák 10
Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Kollégium MA 2013 A posztmarxizmus intellektuális stratégiái 15
ELTE BTK Politikaelméleti MA 2001-2003 Bevezetés a politikai publicisztikába 100
ELTE BTK Politikaelméleti MA 2001-2004 Politikai szociológia 80
ELTE BTK Politikaelméleti MA 2004 Marxizmus és politika 20
ELTE BTK Politikaelméleti MA 2004 Tökéletes társadalom – de kinek? Marxista és liberális politikai filozófia 30
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007-2013 Szakdolgozati szeminárium 300
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007-2013 Globalizáció és kultúra >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007-2013 Kultúrfilozófia, kultúraelmélet >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2006 Modern és posztmodern 20
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007-2013 Szociológia I >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007-2013 Ifjúságszociológia >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2006-2013 Bevezetés a kritikai gondolkodásba, Művelődéselmélet >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2005 Szövegelemzés: kommunikáció interpretáció 50
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2005-2006 Politológia >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2006 Tömegkultúra 80
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007 Művelődésszociológia >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007 Társadalomfilozófia >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2010-2013 A társadalom fejlődéstörténete >1000
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007-2010 A globalizáció és a változó világ 200
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2006 Fogyasztói társadalom 20
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2007 TDK Szeminárium 100
ZSKF Andragógia és Szociológia MA 2009-2011 Az andragógia filozófiai kérdései 150
ZSKF Andragógia és Szociológia BA 2006 Ifjúsági szubkultúrák 150
ZSKF Kommunikáció és Médiatudomány BA 2005-2007 Közvetlen emberi kommunikáció >1000
ZSKF Kommunikáció és Médiatudomány BA 2005-2007 Társadalmi kommunikáció >1000
ZSKF Politológia és Nemzetközi Tanulmányok MA 2009 Politikaelméleti és módszertani paradigmák 20
ELTE NEPTUN 2004-2021