Profil

Kiss Viktor politológus, ideológiakutató. 1976-ban született Budapesten.

Politikaelmélet és kommunikáció szakokon végzett. A Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett doktori címet. Az ELTE-BTK oktatója (2000-2005) és a Zsigmond Király Egyetem adjunktusa volt (2005-2013). Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem és az ELTE-ÁjK óraadója.

Legfontosabb tantárgyai: Az ELTE-BTK-n Bevezetés a politikai publicisztikába címmel tartott gyakorlati tárgyat, Tökéletes társadalom – de kinek című kurzusa pedig egyfajta provokatív olvasószeminárium volt.  Számtalan helyen tartott Bevezetés a politológiába órákat. A ZSKF-en Művelődéselmélet és Kultúrfilozófia tárgyát hallgatók ezrei végezték el, az órák sajátos hangulatuk és a kritikai elméletbe való bevezetésként egyedinek számítottak. Jelenleg a Posztmodern politikaelmélet és a Globalizációelméltek tárgyban tanít több helyen.  Van Ideológia-elmélek címmel kurzusa és olvasószemináriuma a 68 utáni baloldal legfontosabb könyveiről.

2016 óta a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének ösztöndíjas kutatója.

A Budapesti Corvinus Egyetemen doktori témavezető. A Fordulat című folyóirat tanácsadó-testületének tagja. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A Magyar Politikatudományi Társaság tagja. 

Esszéi, publicisztikái 1999 óta jelennek meg. Több, mint 60 tudományos publikáció kötődik a nevéhez, konferenciák, előadások sokaságán vett részt. Célja elsősorban a hazai tudományos közélet életben tartása, a magyar nyelvű értő közönség megteremtése és a pezsgő szellemi élet elősegítése.

Legfontosabb könyvei: a kimagasló idézettséget elérő Ideológia, kritika, posztmarxizmus (2018) és a tudományos bestsellerré vált Kívül/Belül: Egy új politikai logika (2021).