Profil

Kiss Viktor (Budapest, 1976) politológus, ideológiakutató.


TANULMÁNYOK

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen politikaelmélet (2002), a Szegedi Egyetemen kommunikáció-újságírás (2003) szakos bölcsész diplomát szerzett, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen védte meg doktori (PhD) disszertációját (2012).


OKTATÁS

Immár húsz éve egyetemi tanár. 2001 és 2005 között az ELTE politikaelmélet szakának oktatója volt egészen az intézet megszüntetéséig. 2005 és 2013 között a Zsigmond Király Egyetem adjunktusa. Több, mint fél évtizede a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója.

Elsősorban a Politikatudomány alapjai (BA), a Globalizáció és politika (MA) és a – Magyarországon előzmény nélküli –  Posztmodern politikaelmélet (MA) tárgyakat tanítja. Tartott kurzusokat több szakkollégiumban és szabadegyetemen is.


KUTATÁS

2014 óta a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja,  2016 óta a BCE Politikatudományi Doktori Iskolájának tagja és témavezetője. 2019-től a BCE-PTI Posztmodern politikaelmélet kutatócsoportjának vezetője.

 2016-tól a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének kutatója.

2018-tól Fordulat című folyóirat tanácsadó testületének tagja, a TEM Working Papers című periodika szerkesztője.