Főoldal

Kiss Viktor (Budapest, 1976) politológus, ideológiakutató. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen politikaelmélet (2002), a Szegedi Egyetemen kommunikáció (2003) szakos bölcsész diplomát szerzett, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen védte meg doktori (PhD) disszertációját (2012). 2001 és 2005 között az ELTE politikaelmélet szakának oktatója volt egészen az intézet megszüntetéséig. 2005 és 2013 között a Zsigmond Király Főiskola adjunktusa. 2014 óta a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. Elsősorban a Politikatudomány alapjai (BA), a Globalizáció és politika (MA) és a – Magyarországon előzmény nélküli –  Posztmodern politikaelmélet (MA) tárgyakat oktatja. Tartott kurzusokat több szakkollégiumban és szabadegyetemen is.  2016 óta a BCE Politikatudományi Doktori Iskolájának tagja és témavezetője. 2016-tól a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének kutatója. Több tucatnyi tanulmány és három önálló kötet….

MÁR KAPHATÓ ÚJ KÖNYVEM!

A posztmarxizmus mint elméleti irányzat a hatvanas évek végén alakult ki, képviselői egyszerre kívántak túllépni az osztályharc és a történelmi materializmus horizontján és eközben hűek maradni Marx örökségéhez. Úgy érzékelték, hogy a kapitalizmus gyökeres átalakulása nyomán már használhatatlanná vált a marxizmus merev tudományos apparátusa. Az osztályharc, a világtörténelem, a forradalom, a szocializmus, a kizsákmányolás fogalmaira épülő beszédmódnak nemcsak mozgósító ereje csökkent, de érvényessége is megkérdőjeleződött.

E könyv elsőként teszi fel azt a kérdést, hogy miért éppen az ideológia lett az irányzat képviselőinek egyik központi témája. A szerző értelmezésében az ideológiakritika vonzereje abban rejlik, hogy a radikális-forradalmi politika újraalapozásának esélyét kínálja, lehetővé téve a marxista baloldal önkritikáját. Segítségével olyan eszközrendszerhez jutott a kritikai társadalomelmélet, amely alkalmasnak bizonyul a posztmodern kapitalizmus társadalmi és politikai folyamatainak elemzésére.

A szerző az ideológia problematikáján keresztül többek között olyan gondolkodók munkásságát mutatja be, mint Ernesto Laclau, Slavoj ®iľek, Jean Baudrillard, Guy Debord, Michel Foucault, Gilles Deleuze és Antonio Negri. Mindezt azzal a céllal teszi, hogy végül felvázolhassa azt az “ideológiakritikai szituációt”, amely véleménye szerint felelős a baloldali gondolkodás és cselekvés mai, egyre mélyülő válságáért. A könyv azzal, hogy közérthető módon segít eligazodni a különféle kortárs elméletek sokaságában, hasznos és hiánypótló olvasmány lehet a politológus, filozófus, szociológus hallgatók, illetve az érdeklődő laikusok számára is.

19/03 Új Egyenlőség
A kritikai gondolkodás megújítása

18/11 Hivatalos könyvbemutató
A Politikatörténeti Intézetben (Balázs Zoltánnal)

18/10 Liget folyóirat
Amikor a valóság eltűnőben van (Tallár Ferenc)

18/09 Klubrádió
68-ról és a posztmarxizmusról (Antal Attila és Kapelner Zsolt)

18/06 A Tett
Szabad olvasni, de mit? (Zsurzsán Anita)

Ideológia, kritika, posztmarxizmus
Most 20% kedvezménnyel
  • Új könyvem már kapható a webshopokban és az ismert könyvesboltokban
2040Ft

AJÁNLOTT

A marxizmus felforgatása? – ideológia és elmélet a 21. században

A marxizmus felforgatása? – ideológia és elmélet a 21. században

A közelmúltban jelent meg magyarul a Napvilág kiadó gondozásában Louis Althusser francia filozófus és fiatal munkatársai "Olvasni A tőkét" című,…

Bővebben...
TGM / KISS könyvbemutató

TGM / KISS könyvbemutató

A kötetet 2019. február 25-én mutattuk be a Kelet Kávézóban KISS VIKTOR, TAKÁCS ÁDÁM és TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS részvételével, az…

Bővebben...
Az ifjú Marx – film és beszélgetés

Az ifjú Marx – film és beszélgetés

Farkas Péterrel beszélgettem arról a filmről, amely igen különösen mutatja be a fiatal Marxot. https://www.youtube.com/watch?v=xfRoNicD_ps&feature=youtu.be Raoul Peck: Az ifjú Karl…

Bővebben...
Rabszolgatörvény – a második esély

Rabszolgatörvény – a második esély

A balliberális közvélemény legfontosabb élménye 2018-ban az volt, hogy a szabadon működő sajtótermékek és civil szervezetek egyre kisebb száma, a…

Bővebben...
“Ha tudni akarjuk, hányat ütött az óra” – Balázs Zoltán posztmarxizmus-könyvemről

“Ha tudni akarjuk, hányat ütött az óra” – Balázs Zoltán posztmarxizmus-könyvemről

Kiss Viktor Ideológia, kritika, posztmarxizmus című könyvét Balázs Zoltán, a Magyar Politikatudományi Társaság korábbi elnöke, a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi…

Bővebben...

VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK

A politika visszatérése? Chantal Mouffe és a baloldali populizmus

A politika visszatérése? Chantal Mouffe és a baloldali populizmus

ELŐZETES „A baloldal/jobboldal felosztás végéről szóló mese már jó ideje velünk él.” - mondja Chantal Mouffe The Radical Centre: a Politics without Adversary1 című tanulmányában. A kilencvenes évektől a politika új formája jött létre a nyugati társadalmakban, amely a demokráciát nem a versengő alternatívák, hanem a konszenzus terepének tekinti, amely…

Bővebben...
A poszt-hatvannyolcas szituáció  – és ami utána következik (2018)

A poszt-hatvannyolcas szituáció – és ami utána következik (2018)

TELJES SZÖVEG 1968 ötvenedik évfordulójára – úgy tetszik – túljutottunk az aktualizálási kísérletek, a könnyes szemű visszaemlékezések és a politikai mítoszteremtési próbálkozások időszakán. Helyüket a poszt-hatvannyolcas szituáció körüli viták vették át – köszönhetően elsősorban annak, hogy az új jobboldal sok tekintetben a fél évszázaddal ezelőtti eseményeket tette meg bűnbakká napjaink…

Bővebben...
Szelfi a szelfiző lányokkal – Ideológia, kritika, posztmarxizmus című könyvem előszava (2018)

Szelfi a szelfiző lányokkal – Ideológia, kritika, posztmarxizmus című könyvem előszava (2018)

ELŐSZÓ Egy Sugar Land nevű texasi kisvárost komoly kihívás elé állított a szelfik készítésének egyre inkább terjedő szokása. A problémát az jelentette, hogy a település főterén – hiába keresték az arra járók – semmi nem akadt, amivel fényképezkedhettek volna, így jobbára tanácstalanul és csalódottan odébbálltak. A város elöljárói gondoltak hát…

Bővebben...
A posztmarxizmus intellektuális stratégiái (2018)

A posztmarxizmus intellektuális stratégiái (2018)

ELŐZETES A hatvanas-hetvenes évektől a marxizmus egyre nyilvánvalóbb válságtüneteket mutatott. A kommunista pártok nyugaton és a létező szocializmus országaiban egyaránt képtelenné váltak a szellemi tradíció és politikai gyakorlat folyamatos felülvizsgálatára, így elméleteik és ideológiáik egyre kevésbé kínáltak használható keretet a radikális mozgalmak és a fiatal nemzedékek politikai tudatosodása számára. Valójában bizonyos…

Bővebben...

Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Könyvek