Főoldal

A forradalom keresése – vannak-e még járható utak? (2023)

Hogyan lehetséges, hogy a kapitalizmusról felhalmozott mérhetetlen kritikai tudás nem a radikális politika megerősödéséhez, hanem éppen meggyengüléséhez vezetett? Mi volt a marxizmus és mi lett vele? Miért nem alkalmas a mai akadémiai világ a valódi rendszerkritikára? Milyen új forradalmi képzeletek emelkedtek fel az elmúlt években? És milyen egy pozitív és indirekt forradalom? – ezekre a kérdésekre keresi a választ az írás, amely Kapelner Zsolt és Földes György után az Új Szem sorozatában kap helyet.

Dominancia és hegemónia: politikai ideológiák a mai Magyarországon (2022)

Mi a helyzet a hagyományos ideológiák elbizonytalanodása után? Melyek korunk uralkodó eszméi? Hogyan válaszol rájuk a konzervatív forradalom és a baloldali populizmus Magyarországon? Orbán, Gyurcsány, Karácsony – és a 2020-as évek…  

Teljes szöveggel...

Autónómizmus és politikaelmélet (2023)

Legújabb tanulmányomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy az autonomista politikaelmélet miben hozott gyökeresen újat a rendszerkritikai politikában és miért kínál éppen ez kiutat a kortárs baloldal számára.

Facebook


kulcs koncepciók

Amennyiben mélyebben is érdeklik munkáim, ajánlom nagy sikerű és idézettségű könyveimet

Legtöbbet idézett írások

Baloldal a posztmodern kapitalizmusban (2020)

A rendszernek egyre extrémebb körülmények között kell fenntartania és működtetnie önmagát, szolgálva a profit érdekét – miközben meg kéne teremtenie a kívánatos és normális élet kereteit is a társadalom nagy része számára. A kettő egyszerre nehezebben oldható meg.

A posztmarxizmus intellektuális stratégiái (2018)

Az 1970-es évektől a marxizmus mind a politikában, mind a tudományban peremre szorult, be kellett látni, hogy valamin változtatni kell.  Kiindulópontom szerint a posztmarxizmus kétféle választ adott a koráb­ban felvázolt válsághelyzetre, a „marxizmus végének" tragédiájára. Az egyi­ket „marxista posztmodem", a másikat „posztmodem marxista" szellemi pro­jektnek nevezem.

„Tudják, de mégis teszik" Slavoj Zizek és a Valós politikája (2016)

Zizek az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hatású gondolkodója, igazi média sztár, akinek nézeteire mindenki kíváncsi. De mit képvisel ő valójában? A tanulmány ezt a kérdést legfontosabb témája, az ideológia felől válaszolja meg.

Politika a spektákulum korában (2016)

Nem a valóság megismerése, nem az ideológia természetének megváltozása jelentette tehát az elsődleges gondot, hanem hogy „valami baj történt” a valósággal. Álláspontom szerint az elmúlt évtizedekben a látszat-valóság-modell„ újrapozicionálásán”, ennek érzékelésének nevében kísérletező teoretikusok koncepciói közül messze kiemelkedett Guy Debord, Jean Baudrillard és Douglas Kellner munkássága, gondolataik egymás folytatásának is tekinthetők.

A politika logikái (2014)

A tanulmány először foglalkozott magyarul Ernesto Laclau három nagy témájával, a populizmussal, az ideológiával és a posztmarxizmussal. Fontos írás lett – számomra is fordulópont.