Főoldal

Kiss Viktor (Budapest, 1976) politológus, ideológiakutató. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen politikaelmélet (2002), a Szegedi Egyetemen kommunikáció (2003) szakos bölcsész diplomát szerzett, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen védte meg doktori (PhD) disszertációját (2012). 2001 óta egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának témavezetője. 2016-tól a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének kutatója. Kiss a posztmarxista kritikai társadalomelmélet vezető hazai képviselője. Több tucatnyi tanulmány és négy önálló kötet szerzője.Baloldal a posztmodern kapitalizmusban

Baloldal a posztmodern kapitalizmusban

Akik emlékeznek még a Kommunista Kiáltvány szövegére, azok azt sem felejtették el, mi volt ebben a szövegben annyira felemelő és lelkesítő. Marx tulajdonképpen azt fejtegeti, hogy a kapitalizmus egyre erősebb…

Tovább...
Antikapitalista legyen-e az ökopolitika? Kiss Viktor és Lányi András vitája (videóval)

Antikapitalista legyen-e az ökopolitika? Kiss Viktor és Lányi András vitája (videóval)

Ezúttal kifejezetten sokan gyűltek össze az ELTE TáTK termében, még a lépcsőt is megtöltötték az érdeklődők. Lányi András viccelődött is azon, hogy ha már ennyien eljöttek, a tömeg meg is…

Tovább...
Három könyvem mostantól ingyen olvasható digitális formában!

Három könyvem mostantól ingyen olvasható digitális formában!

A Szaktárs.hu oldal segítéségével felkerült az internetre három legutóbbi könyvem. Amennyiben rendelkezel a Szabó Ervin Könyvtárba érvényes olvasójeggyel, akkor otthoni gépeden egy apró beállítás után hozzáférhető a munkák teljes szövegű…

Tovább...
A régi baloldal korszaka véget ért

A régi baloldal korszaka véget ért

Jeremy Corbyn projektjének látványos veresége a brit választásokon nem véletlenül hatott sokak számára kijózanítóan: ez az összeomlás minden korábbinál egyértelműbben mutatta meg, hogy nincs többé visszaút a régi baloldal valamiféle…

Tovább...
20 éve született az alterglobalizációs mozgalom – interjú

20 éve született az alterglobalizációs mozgalom – interjú

Húsz évvel ezelőtt, 1999. november 30-án a nemzetközi együttműködésekből szerveződő alterglobalizációs mozgalom megakadályozta a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) seattle-i konferenciájának megtartását. A szimbolikusan itt megszülető mozgalom öröksége azóta is meghatározó a…

Tovább...


Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Tudományos publikációk

Kiss, Viktor: Baloldal a posztmodern kapitalizmusban. ESZMÉLET 30 : 125 pp. 80-88. , 9 p. (2020)
 
Kiss, Viktor – Kerékgyártó, Ágnes: A politika visszatérése? Chantal Mouffe és a baloldali populizmus. KELLÉK 21 : 61 pp. 173-191. , 19 p. (2019)
 

Marx öröksége, Marx örökösei. In: Antal, Attila; Földes, György; Kiss, Viktor (szerk.) Marx… : Interpretációk, irányzatok, iskolák. Budapest, Magyarország : Napvilág Kiadó, (2018) pp. 7-15. , 9 p.

A poszt-hatvannyolcas szituáció – és ami utána következik. KOMMENTÁR : 6 pp. 73-80. , 8 p. (2018)

A posztmarxizmus intellektuális stratégiái. In: Antal, Attila; Földes, György; Kiss, Viktor (szerk.) Marx… : Interpretációk, irányzatok, iskolák. Budapest, Magyarország : Napvilág Kiadó, (2018) pp. 397-417. , 21 p. 

Mit kezdjen egy baloldali a barbárság korában? Mészáros István életműve (2017) Az Új Egyenlőség felkérésére készült összefoglaló,

Marxizmus az osztályharc után: Ernesto Laclau és Slavoj Zizek vitája a populizmusról FORDULAT : 22 pp. 30-53. , 24 p. (2017)

Reflexív baloldal, globális baloldal, futurobaloldal? Lukács György és a forradalom aktualitása a 21. században In: Böcskei, Balázs – A forradalom végtelensége : Lukács György politika- és társadalomelmélete Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó, (2016) pp. 186-215. , 30 p.

Debord, politika, ideológia In: Sipos, Balázs; Szatmári, Péter (szerk.) Sokszínű politikatudomány : Bayer József 70. születésnapjára Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó, (2016) pp. 37-51. , 15 p.

A Birodalom, a Sokaság és a posztmodern forradalom. Antonio Negri realista politikai ontológiája In: Szűcs, Zoltán Gábor; Gyulai, Attila (szerk.) A hatalom ködében : Bevezetés a realista politikaelméletbe Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó, (2016) pp. 60-78. , 19 p.

Politika a spektákulum korában. (Guy Debord, Jean Baudrillard, Douglas Kellner és az ideológia látszat/valóság-modelljének válsága) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 25 : 2 pp. 7-28. , 22 p. (2016)

Lenin és a posztmodern perspektíva: Hozzászólás a Lenin aktualitása című konferencián ESZMÉLET 107 : 4 pp. 161-188. , 28 p. (2015)

Változtasd meg a világot a hatalom megszerzése nélkül pp. 148-154. In: Böcskei, Balázs; Sebők, Miklós (szerk.) 50 könyv, amit minden baloldalinak ismernie kell Budapest, Magyarország : Noran Libro Kiadó, (2015) p. 301

Lenin időszerűsége: Kerekasztal-beszélgetés ESZMÉLET 107 pp. 160-186. , 27 p. (2015)

A politika logikái: Ernesto Laclau és az ideológiakritika reorganizációja POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 23 : 1 pp. 77-101. , 25 p. (2014)

Tudják, de mégis teszik: Slavoj Zizek és a kapitalizmus, mint ideológia REPLIKA 89 : 5 pp. 129-150. , 22 p. (2014)

Marx újratöltve: hegemóniaelmélet a Kommunista kiáltványban SZÁZADVÉG 19 : 71 pp. 45-70. , 26 p. (2014)

A teljesség politikája: Fogyatékos diskurzusok és a normalitás ideológiája Magyarországon In: Laki, Ildikó (szerk.) A nemzetközi és hazai fogyatékospolitika a 21. században Budapest, Magyarország : L'Harmattan, MTA TK Szociológiai Intézet, (2013) pp. 5-34. , 30 p.

Marx & Ideológia Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó (2011) , 302 p.

Amikor az elit vigad: A Megasztár és a szubproletariátus stigmatizálása KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 7-8 : 39 pp. 22-27. (2010)

Az átmenet a huszadik évfordulóra megjelent baloldali könyvek és folyóiratok tükrében SZÁZADVÉG 15 : 55 pp. 113-132. , 20 p. (2010)

A munkásosztály diszkrét bája: a nemzetközi hitelválság és ideológiai konzekvenciái KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 2 : 38 pp. 6-8. (2009)

Leértékelt társadalom: tanulmányok, esszék, publicisztikák Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó (2009) , 289 p.

Szerep és szocializmus – az alternativitás politikája. (2009)

Lehet-e demokratizálni Európát?: a demokratikus deficittől az elitdemokráciáig EGYENLITŐ 9 : 6 pp. 15-30. , 16 p. (2008)

Ki csinál itt új politikát? KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 6 : 37 pp. 6-8. , 3 p. (2008)

A lázadó- és a forradalmi hatvannyolc pp. 34-54. In: Barcsi, Tamás; Szabó, Gábor (szerk.) 68 kísértése : írások az ellenkultúráról és örökségéről Budapest, Magyarország : Jószöveg Műhely Kiadó, (2008)

A leértékelt társadalom: rendszerváltás és ideológia FORDULAT 3 : 1 pp. 68-88. , 21 p. (2008)

17 szűk esztendő: a posztkádári baloldal csődje pp. 44-51. In: Kiss, Viktor; Szili, Katalin et all – Antalóczy, Attila (szerk.) Muszáj baloldalinak lennünk! : A Népszava vita Budapest, Magyarország : Civil Akadémia Alapítvány, (2007)

Az elhagyott rendszerváltás: A politikai kibontakozás esélyei és kulturális ellentmondásaink jövője BESZÉLŐ 4 : 12 pp. 24-34. , 11 p. (2007)

Művelődéselmélet: Bevezetés a kritikai gondolkodásba. Szöveggyűjtemény Budapest, Magyarország : Zsigmond Király Főiskola (2007) , 200 p.

Csatlakozás után, felzárkózás előtt: az átmenet ideológiái a globalizáció korában KORUNK (KOLOZSVÁR) 8-9 : 18 pp. 89-93-115-123. (2007)

A közéleti kommunikáció: a nyugati társadalmak (utolsó) esélye? pp. 136-158. In: Fehér, Katalin (szerk.) Tanulmányok a társadalmi kommunikáció témaköréből Budapest, Magyarország : L'Harmattan, Zsigmond Király Főiskola, (2007) p. 274

A reformkapitalista: A gyurcsányi politikai diskurzus rekonstrukciója EGYENLITŐ 2 : 5 pp. 12-25. , 14 p. (2007)

A kispolgári kultúrától a középosztály ideológiájáig pp. 78-98. In: Bayer, József (szerk.) A ZSKF évkönyve 2006. Budapest, Magyarország : Zsigmond Király Főiskola, (2006)

A hunédzser: A modern kapitalizmus legitimációs fordulata és a fiatalok ideológiái. KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 6 : 3 pp. 34-54. , 21 p. (2006)

Kritikai gondolkodás és politika VILÁGOSSÁG 6-7 : 47 pp. 53-72. , 20 p. (2006)

Szerep és szocializmus: a hazai szocialista értelmiség válsága a rendszerváltás után BESZÉLŐ 1 : 11 pp. 64-73. , 10 p. (2006)

A hunédzser pp. 109-130. In: Földi, É (szerk.) Társadalom és kultúra : A Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézet tanulmánykötete Budapest, Magyarország : Zsigmond Király Főiskola, (2005)

A “kaméleon társadalmak” és a liberalizmus válsága KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 6 : 34 pp. 9-11. , 3 p. (2005)

Az esszéisztikus alkat EGYENLITŐ 3 : 2 pp. 6-12. , 7 p. (2005)

Kultúrfilozófia szöveggyűjtemény Budapest, Magyarország : Zsigmond Király Főiskola (2005) , 200 p.

Új politika vagy jobboldali ifjúság?: Kísérlet a magyar fiatalok politikai orientációinak magyarázatára ESZMÉLET 68 : 17 pp. 25-50. , 26 p. (2005)

A technológiák rendszere: ideológia az új évezredben ESZMÉLET 66 : 17 pp. 147-166. , 20 p. (2005)

Adalékok napjaink tömegkultúra vitáihoz EGYENLITŐ 4 : 2 pp. 52-61. , 10 p. (2004)

A váltság társadalma EZREDVÉG 4 : 14 pp. 83-92. , 10 p. (2004)

Apályban: Körkérdés Marx aktualitásáról EGYENLITŐ 2 : 5 pp. 36-45. , 10 p. (2004)

Az utópia védelmében EGYENLITŐ 1 : 2 pp. 60-67. , 8 p. (2004)

A baloldaliság „kísértetei”.: kritikai esszé Budapest, Magyarország : Új Mandátum (2004) , 200 p.

Egy másik marxi elmélet: a politikus és a filozófus marxizmus dialektikája ESZMÉLET 50 : 13 pp. 57-76. , 20 p. (2001)

Szélsőbal és politkai kultúra: a posztkádári ideológia és a Munkáspárt, mint virtuális tömegpárt pp. 500-522. In: Simon, J – Ezredvégi értelmezések. I-II. kötet. Budapest, Magyarország : Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, (2001) p. 522

Generációk és kérdések: Ágh Attila; Géczi József; Sipos József: Rendszerváltók a baloldalon POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 3-4 : 9 pp. 315-322. , 8 p. (1999)