Ajánlott írások

Ezen az oldalon legfontosabb elméleti-tudományos írásaim tölhetők le pdf formában. A címek előtt [felkiáltójellel] jelöltem azokat, melyek leginkább segíthetnek elgondolásaim értelmezésében. [Könyv] ikon szerepel azok mellett, amelyek legutóbbi köteteim előnézetei. Az olvasók és a diákok által leginkább kedvelt szövegeket [szívvel] jelöltem, míg a legtöbbet idézett három tanulmányom neve mellett egy [medál] szerepel

 

A nagy átváltozás: a kulturális kapitalizmus

Szerzők sokasága kísérli meg a posztmodern kapitalizmus lényegében megragadását. Számomra az új korszak lényege a kapitalizmus kulturális fordulata. A változás oka, hogy a hagyományos módon a hasznosságra, az újdonságra és az olcsóságra alapozva már nem lehetett eladni a mind gyorsabban változó és egyre nagyobb mennyiségben termelt árukat és szolgáltatásokat. Az újabb és újabb szektorok bevezetéséhez fordulatra volt szükség: a kapitalizmus ma már nem termelési mód, inkább egy olyan komplex kulturális univerzum, amelyen belül a különböző gazdasági szereplők működnek. „Az alap és a felépítmény Marx korához képest helyet cserélt”.

Autonomizmus és politikaelmélet

Mit jelent és mi az újdonsága az autonomizmusnak? Hogyan működik a lehetőségek kapitalizmusa és miképpen lázadjunk ellene?

Baloldal a posztmodern kapitalizmusban

A kapitalizmus természete változik (vagy változott máris) meg, ezért a radikális-forradalmi politika helye és jellege is átalakul. Az elmélet számára ez egy igen izgalmas kihívás, ugyanis úgy kell a kapitalizmus új jelenségeit vizsgálnunk, hogy közben nem tudjuk, hogy ezek már azok-e amiket ténylegesen keresünk, meg akarunk érteni.

A posztmarxizmus intellektuális stratégiái

A tanulmány, amely a Marx200 című nagy kötetünkben jelent meg, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen próbált az értelmiségiek egy része szembenézni a marxizmus egyre mélyebb válságával. Egy eredeti kettős felosztással a marxista posztmodern és a posztmodern marxista stratégiákat mutatom be.

A konzervatív korszak illúziója

A mai jobboldal azt hirdeti, hogy újra konzervatív korszak köszöntött ránk – és valóban ma még a baloldal is nosztalgikus és retró. Azonban ha jobban megvizsgáljuk a világ még sosem volt ennyire forradalmi. Csak a forradalmat ma nem mi csináljuk, hanem a posztmodern kapitalizmus

Régi és új forradalmak

A tanulmányban felvázolom azt a fordulatot, amely szerintem a kapitalizmussal szembeni fellépés új alapja lehet napjainkban. A mai baloldalnak nem arra kell alapoznia, hogy mi a rossz, hanem hogy mi a jó a kapitalizmusban. Milyenek az új forradalmak? A Kívül/Belül könyv utószava.

Ökopolitika: Élet és forradalom

A cikk a Karátson Gábor kör vitája során született. Arról szól, hogy az ökológiai mozgalmaknak két ponton kell változtatniuk: az időhöz és az életmódforradalomhoz kötődő nézeteiket kell átalakítani. Megváltozott ugyanis a helyzet: a katasztrófa már nem a jövő, hanem a jelen.

Politika a spektákulum korában - Debord, Kellner, Baudrillard

Szimulákrum, spektákulum és megaspektákulum – mit jelentenek ezek? Az ideológia kritikája a valóság leírásán alapult, amely nevében kritizálni lehetett a különféle reprezentációkat. De mi történik, ha a balóság válságban van? 

Dominancia és hegemónia - politikai ideológiák a mai Magyarországon

Miért alkalmasabb a dominancia koncepciója Gramsci műveiben a mai helyzet leírására, mint a jól ismert hegemónia? Liberálisok, konzervatív forradalmárok és baloldali populisták

"Tudják, de mégis teszik" - Slavoj Zizek és a Valós politikája

Zizek az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hatású teoretikusa. Központi témáinak egyike az ideológia. Az írás eredeti elméletét rekonstruálja ezzel kapcsolatban. A fetisisztikus, a cinikus és a poszt-traumatikus tudat a liberális hegemónia és a globális kapitalizmus korában.

A politika logikái - Ernesto Laclau és az ideológiakritika reorganizációja

A populizmus és a diskurzus az elmúlt évtized slágertémái voltak. Idehaza az elsők között mutattam be Laclau ezzel kapcsolatos nézeteit – ráadásul egy sajátos fókuszon, az ideológiaelméleten keresztül. 

Kívül/Belül: Egy új politikai logika

A következő évtizedek közéleti eseményeit várhatóan a rendszerek nyújtotta előnyökön belül lévők és az azokon kívül rekedtek küzdelmei határozzák majd meg. Az új globális konfliktus megjelenésére utalnak a világszerte épülő falak és kerítések éppúgy, mint az egymást érő migrációs hullámok útjában magasodó szögesdrótok, a koronavírus idején lezáruló határok és karanténok, vagy a Brexit, az EU bővítés felfüggesztése és a nemzetállami nosztalgia felerősödése. 2021-es tudományos bestsellerem előnézete tekinthető meg.

Ideológia, kritika, posztmarxizmus

A szerző az ideológia problematikáján keresztül többek között olyan gondolkodók munkásságát mutatja be, mint Ernesto Laclau, Slavoj Žižek, Jean Baudrillard, Guy Debord, Michel Foucault, Gilles Deleuze és Antonio Negri. E könyv elsőként teszi fel azt a kérdést, hogy miért éppen az ideológia lett az irányzat képviselőinek egyik központi témája. A kötet váratlanul nagy figyelmet keltett, nem csak valamennyi példánya elfogyott, sokat hivatkoztak rá, de az egyetemi oktatásban is alapszövegként használják.

Marx öröksége, Marx örökösei

A kötet szerkesztői és szerzői arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan hat ma Marx, mi történt vele az elmúlt évtizedekben – hogy miért és kik számára fontos és érvényes ma életműve és személye. A Marx200 című nagy tanulmánykötetünk előszava.

Marx & Ideológia

2011-es könyvemben egy meglepő állítást tettem: mi történik akkor, ha Marx munkásságát teljesen félreértették, mert nem jöttek rá, hogy a német gondolkodó legfontosabb témája az ideológia? Kísérletek a marxi elvarázsolt kastélyban. A könyv előnézete tekinthető meg.

A forradalom keresése - vannak-e még járható utak?

Miután bemutatta a marxista forradalomkép összeomlását és az elmúlt évtizedek 4 kibontakozási irányát – az írás egy autonomista koncepciót vázol fel az indirekt és pozitív forradalomról.

Marx újratöltve: hegemónia-elmélet a Kommunista Kiáltványban

Az írás bemutatja a hegemónia három lehetséges értelmezését Marx műveiben, majd bizonyítja, hogy a harmadik lehet segítségünkre a Kiáltvány megértésében. Egy megdöbbentő koncepció Marxról, amely nagy vitákat kavart.

A politika visszatérése? Mouffe és a baloldali populizmus

Az elmúlt évtizedek nagy vitája az volt a baloldalon, hogy az autonomista, vagy a populista irányba induljon tovább. A szöveg Chantal Mouffe elméletét rekonstruálja, aki talán legnagyobb hatással érvelt utóbbi mellett az angolszász világban.

A poszt-hatvannyolcas szituáció és ami utána következik

A világot végül nem 1968, hanem a posztmodernizálódó kapitalizmus változtatta meg. Mit nem ért a jobboldal 68-ból és hogyan hozhatja vissza a lázadást az új jobboldal erősödése. Miért liberális a mai identitáspolitika akkor is, ha baloldalinak képzeli magát? Vitacikkem a Kommentárban.

Marxizmus az osztályharc után - Laclau és Zizek vitája a populizmusról

Milyen ez, amikor a korszak talán két legnagyobb gondolkodója egymásnak esik és meglepő nyíltsággal gyalázza egymást? Talán egy mély elmélet vita kezdete. Ezt a vitát mutatom be a tanulmányban.